Tekstvak:          Ondernemersfonds Leiden
Tekstvak: Home
Tekstvak: 
Sinds zomer 2005 bestaat in Leiden het Ondernemersfonds, van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers gesteund kunnen worden.
Het ondernemersfonds is een door alle ondernemers in Leiden gesteund fonds. In een voor Nederland unieke constructie dragen alle ondernemers in de stad Leiden er aan bij. Het Ondernemersfonds wordt beheerd en aangestuurd door de Stichting Ondernemersfonds.
Via de ondernemersverenigingen kunnen bedrijven beslissen waar het geld aan besteed gaat worden. De gemeente heeft daarbij zo weinig mogelijk inhoudelijke bemoeienis. Zij toetst wel of besluiten op democratische wijze tot stand komen en bestedingen een collectief belang dienen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke beveiliging of evenementen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak:           Leiden Marathon
Tekstvak: 
De Leiden Marathon staat al 18 jaar bekend als een sterk georganiseerd en sfeervol loopevenement, waar jaarlijks zo'n 7 8.000 lopers aan meedoen. Al jarenlang staat de kwaliteit voor de individuele loper voorop. En dat zal ook altijd zo blijven in Leiden. Toch heeft de organisatie voor de komende editie er een ambitie aan toegevoegd, namelijk groei. 
Binnen een tijdsbestek van drie tot vijf jaar wil de Leiden Marathon het deelnemersaantal verdubbelen. Daarvoor zijn inmiddels enkele maatregelen genomen. Zo is de datum van juni al in 2008 verplaatst naar de derde zondag in mei, in 2009 dus zondag 17 mei. De kans op warmte is dan minder. En is de massale start verlaten en zijn de starttijden verspreid over de hele dag. Al om half 11 vertrekken de langste afstanden, namelijk de 42 van Result!Managers en de 21 van Zorg en Zekerheid. Dan is het koeler en is er meer kans op goede tijden. De 10 van Heerema en de 5 van NEM worden vervolgens om half 2 en half 3 weggeschoten.
Vanaf 2009 wordt weer samenwerking gezocht met bevriende agenten van betere lopers. Vooral in het herenveld zal door het aantrekken van snelle lopers gewerkt worden aan verbetering van de snelste tijden, waardoor het in Leiden nog leuker wordt voor de wedstrijdlopers. 
Verder gaat de aankleding in de komende editie verbeteren. De Leidse binnenstad gaat er nog leuker en fleurrijker uitzien op marathondag. Ook zal voor alle inschrijvers de prachtige Pieterskerk weer het verzamelpunt worden, maar wordt tevens de Garenmarkt gebruikt voor een deel van de organisatie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


leiden marathon